top of page

                                                       

 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Interneto svetainėje susijusios sąlygos.

1.2.  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

 

2. SĄVOKOS

2.1. „Pirkėjas“ – Vartotojas, kuris yra veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; arba juridinis asmuo, perkantis prekes savo verslo, prekybos, amato ar profesijos tikslais.

2.2. „Vartotojas“ – fizinis asmuo, sudarantis ar siekiantis sudaryti sutartį, kuri nesusijusi su asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija. Vartotojas prekes ar paslaugas perka tik savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

2.3. „Pardavėjas“ – MB Justva, el. pašto adresas info@juicybeautyshop.com  įmonės kodas 305601189, adresas: Samanykščio g. 7, Elektrėnai, Lietuva, kuris yra atsakingas už pagal šias Taisykles įsigytų Pirkėjo prekių užsakymo vykdymą.

2.4. „Interneto svetainė“ – Pardavėjui priklausanti ir valdoma Interneto svetainė, adresu www.juicysbeautyshop.com, kurioje yra pateikiami bei vykdomi Pirkėjo užsakymai.

2.5. „Taisyklės“ – šios taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Interneto svetainėje ir kiekvienai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

 

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS  IR APMOKĖJIMO TVARKA 

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti Interneto svetainėje esančias prekes užsiregistruodamas ir sukurdamas paskyrą arba be registracijos. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.2. Kai Pirkėjas atsiskaito už jo pasirinktas prekes su Pardavėju, yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. 

3.3 Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

3.3.1. per integruotą mokėjimo sistemą;

3.3.2. banko pavedimu;

3.4. Prekių kainos interneto parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant transportavimo išlaidas.

3.5. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, yra patvirtinamas prekių užsakymas. Prekių užsakymo patvirtinimo dokumentas yra sąskaita faktūra, kuri kartu yra ir prekėms taikomas garantijos dokumentas. Sąskaita faktūra Pirkėjui gali būti pateikiama fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

 

4. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti interneto svetainėje. Pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas po apmokėjimo.

4.4. Lietuvoje prekės pristatomos per 3-5 darbo dienas. Į užsienį prekių pristatymo laikas skiriasi, dėl pristatymo terminų kreiptis asmeniškai.

4.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

4.7. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

4.8. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio - padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

 

5 PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA

5.1. Visi www.juicybeautyshop.com parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

5.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

 

6 PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR SKUNDAI

Daugiau informacijos  apie prekių grąžinimą rasite skiltyje Prekių grąžinimas

MB “Justva” yra atsakinga už prekes, kurios parduodamos www.juicybeautyshop.com elektroninėje parduotuvėje. Skundai turi būti pateikti per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos. 

 

7 RINKODARA IR INFORMACIJA

7.1. Pardavėjas www.juicybeautyshop.com gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

7.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

 

 8 TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

8.1. Pardavėjas gali savo nuožiūra pakeisti šias Taisykles. Pardavėjas Pirkėjui rekomenduoja reguliariai lankytis Interneto svetainėje, kad surastų naujausią Taisyklių versiją.

8.2. Pardavėjas gali pranešti Pirkėjui apie esminius Taisyklių pakeitimus pagal Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją. Pardavėjas taip pat gali imtis papildomų veiksmų tiek, kiek to reikalauja taikomi įstatymai. Ar pakeitimai laikomi esminiais, nustato tik Pardavėjas. Šių pakeitimai įsigalioja nuo nurodytos „paskutinį kartą atnaujintos“ dienos. Toliau naudojantis Interneto svetaine po atliktų pakeitimų reiškia, kad Pirkėjas sutinka su tokiais pakeitimais.

 

9 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Susikūręs paskyrą Interneto svetainėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

9.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu info@juicybeautyshop.com.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-08-25

Pirkimo taisyklės

bottom of page